Pomoc finansowa

Koncentrując swoją działalność na terenie Miasta i Gminy Skawina, wspomagamy finansowo najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy. Ustanowiony przez Zarząd Fundacji Regulamin udzielania pomocy społecznej w precyzyjny sposób określa, kto i w jaki sposób może otrzymać pomoc. Nasze wsparcie ma najczęściej charakter zapomóg pieniężnych, pomocy rzeczowej oraz paczek okolicznościowych.

Prosimy o zapoznanie się z naszym Regulaminem udzielania pomocy społecznej oraz wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej:

Regulamin udzielania pomocy społecznej

Wniosek o przyznanie pomocy