Stypendia

Fundacja Dar Serca realizuje projekt stypendialny, który skierowany jest do uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. O stypendia ubiegać się mogą uczniowie szkół z terenu Miasta i Gminy Skawina. Stypendium może być wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z procesem nauczania, szczególnie na zakup pomocy naukowych, na pokrycie kosztów uczestnictwa w kółkach naukowych, kursach językowych, pokrycie kosztów wyżywienia, odzieży, wycieczek szkolnych i innych wydatków socjalnych i zdrowotnych.

W procesie przyznawania stypendiów opieramy się o nasz Regulamin. Można się z nim zapoznać, klikając w ten link - Regulamin Stypendium.

Wniosek o przyznanie stypendium można pobrać klikając w ten link - Wniosek stypendium.

Natomiast wniosek o przedłużenie stypendium można pobrać tutaj - Wniosek stypendium-przedłużenie.

 

Poza stypendiami staramy się pomagać również w kwestiach finansowania posiłków dla dzieci i młodzieży. Podmiotami ubiegającymi się o dofinansowanie mogą być szkoły, placówki opiekuńcze i inne podobne placówki. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem - Regulamin finansowania posiłków.