Aktualności

UWAGA!

Zarząd Fundacji Dar Serca-Skawina uprzejmie informuje, iż w lipcu Biuro Fundacji będzie nieczynne.

Natomiast w sierpniu dyżury pełnione będą tylko w poniedziałki w godzinach 15:30-17:30

„Nakręć się na pomaganie”

Od kilku lat nasza Fundacja uczestniczy w ogólnopolskiej akcji charytatywno-ekologicznej, której celem jest zbiórka plastikowych zakrętek. Dochód z ich sprzedaży przekazywany jest na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci.

Od września 2016 do czerwca 2017 zbieraliśmy zakrętki dla Oskara, który samodzielnie napisał list do Fundacji prosząc o pomoc.Wspólnie z uczniami Gimnazjum nr 1 w Skawinie, pod kierunkiem Pani mgr Anny Biegaj oraz dzieci z Przedszkola nr 6 podjęliśmy ambitne wyzwanie pomocy Oskarowi.
Przecież tak niewiele potrzeba aby spełnić dziecięce marzenie:
"problem niewielki
odkręcamy butelki
i otwieramy się na potrzebującego
naszej pomocy i wsparcia człowieka"

W ciągu 10 miesięcy zebraliśmy ponad 1 tonę zakrętek.
Dzięki wielkiemu zaangażowaniu wielu osób Oskar ma upragniony wózek!

W imieniu Zarządu Fundacji oraz Oskara i jego rodziców dziękujemy wszystkim, którzy mieli swój udział w darze serca i dostrzegają wokół siebie osoby potrzebujące naszej pomocy.

Pomimo wakacji akcja trwa nadal! Zakrętki można przynosić do biura Fundacji.

KOCHANI - zbierajcie plastikowe zakrętki - jest wiele dzieci którym możemy w ten sposób pomóc!!!Smutna wiadomość ….

Ze smutkiem informujemy o śmierci podopiecznej naszej Fundacji Karinki Bysiny, która przegrała walkę z ciężką chorobą. Żegnamy ją z głębokim żalem.

W imieniu Zarządu oraz Wolontariuszy Fundacji Dar Serca, Rodzinie oraz bliskim Karinki składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 16 czerwca o godzinie 12:00 w Kościele Parafialnym w RadziszowieMsza Św w intencji Ś.P. Karinki odbędzie się we środę 28 czerwca o godzinie 17:30 w Parafii Św. Apostołów Szymona  i Judy Tadeusza - zapraszamy do wspólnej modlitwy.Kwestujemy na wypoczynek dzieci i młodzieży

Jednym z wielu źródeł pozyskiwania funduszy na realizację zadań Fundacji są zbiórki publiczne w skawińskich parafiach.

W dniu 30.04 po każdej Mszy Św. zbieraliśmy pieniądze w Parafii Św. Apostołów Szymona  i Judy Tadeusza, natomiast 28.05 w Parafii Miłosierdzia Bożego.

Zebrane fundusze w wysokości 5 346 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie wycieczek szkolnych oraz wypoczynku letniego dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie gminy Skawina.

W ubiegłym roku dzięki ofiarności darczyńców, umożliwiliśmy wypoczynek 39 dzieciom, wydatkując na ten cel 9 676 zł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy wsparli nas finansowo podczas kwesty.

Słowa podziękowania za pomoc w trakcie zbiórki kierujemy również do wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas działającego przy Zespole Szkół Katolickich w Skawinie oraz wolontariuszy i stypendystów naszej Fundacji.

Gala Wolontariatu w skawińskiej „dwójce”

Czy dobro można zważyć? Okazuje się że tak! Uczniowie i Rodzice w SP2 w Skawinie, z okazji świąt po raz kolejny zorganizowali zbiórkę żywności dla podopiecznych Fundacji Dar Serca. Zebrano 465 kg żywności, która trafiła do najuboższych rodzin w gminie Skawina.

W SP2 od kilku lat systematycznie 2 razy w roku organizowane są akcje charytatywne. Przed Świętami Wielkanocnymi Uczniowie zbierają żywność i środki czystości, natomiast przed Bożym Narodzeniem zabawki i słodycze dla dzieci.

W tym roku po raz pierwszy zebrane produkty zostały zważone, ponieważ akcja przebiegła pod nazwą "Kilogramy dobra". Ilość produktów przekonuje nas o wielkiej szczodrości i wrażliwości Rodziców oraz Uczniów tej szkoły.

Dnia  12 kwietnia w SP2 odbyła się Szkolna Gala Wolontariatu.

Prezes Fundacji, Urszula Wiącek w dowód wdzięczności, na ręce Pani Dyrektor, Haliny Buchowskiej przekazała Anioła Dobroci.

Serdecznie dziękujemy Uczniom i Rodzicom za okazane serce, a Dyrekcji i Nauczycielom za zaangażowanie w kształtowaniu u dzieci wrażliwości na potrzeby innych ludzi.

Uwaga stypendyści!

W dniu 24 kwietnia będą wypłacane stypendia za II kwartał 2017 roku. Zapraszamy Was do biura Fundacji w godzinach 15:30-17:30.

Warunkiem otrzymania stypendium będzie rozliczenie wydatków poniesionych za I kwartał tego roku. Prosimy o dostarczenie odpowiednich dokumentów.

W imieniu Zarządu i stypendystów dziękujemy wszystkim sponsorom, dzięki którym 12 uczniów za szkół gimnazjalnych i średnich w gminie Skawina może rozwijać swoje zainteresowania oraz zakupić  to, czego najbardziej potrzebują do lepszej nauki.

Sponsorami stypendiów naukowych dla naszych podopiecznych są:

Bahlsen Polska Sp. z o.o. Sp. k.

Grana Sp. z o.o.

Gabinet Rehabilitacji i Masażu FIZJO-CENTER

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Skawinie

TREKO LASER Sp. z o.o.

CEZ Skawina S.A.

Serdecznie dziękujemy!