Wypoczynek

Organizacja wycieczek krajoznawczych oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży jest jednym z naszych celów statutowych. Wspieramy, poprzez dofinansowanie, pobyt dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej.

Prosimy o kontakt organizatorów wyjazdów, którzy są zainteresowani współpracą z Fundacją. Nasz regulamin dotyczący wypoczynku można pobrać tutaj - Regulamin wypoczynku.

Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Zarząd Fundacji na podstawie złożonych wniosków. Wniosek można pobrać tutaj - Wniosek wypoczynek.