O nas

Fundacja DAR SERCA - SKAWINA powołana została do życia jako dobroczynna, niedochodowa organizacja pozarządowa mająca na celu stworzenie „żywego pomnika" Jana Pawła II, upamiętniającego oraz utrwalającego w sposób zarówno materialny jak i duchowy wielkie dziedzictwo pontyfikatu Naszego Wielkiego Rodaka.

Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym 19 listopada 2008 roku, a 22 kwietnia 2009 roku, poprzez rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym, zyskała osobowość prawną. Dzięki temu może udzielać pomocy finansowej, rzeczowej czy prawnej. Fundacja skupia się na niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym mieszkańcom Gminy Skawina.

Fundacja powstała dzięki ogromnej determinacji Pani Teresy Morawskiej, osoby, która dla wielu była "człowiekiem-instytucją" jeśli chodzi o działalność charytatywną. Ta pomysłodawczyni skawińskiej Jadłodajni dla Ubogich współpracowała ze szkołami podczas akcji pomocy dzieciom oraz organizowała akcję "Paczka Mikołajkowa". Za swoje działania została pośmiertnie uhonorowana odznaką "Zasłużony dla Skawiny". Dla nas pozostanie przede wszystkim wielką inspiracją do dalszych działań.

Nasza fundacja blisko współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skawinie oraz Zespołami Charytatywnymi przy Parafii Szymona i Judy Tadeusza i Miłosierdzia Bożego, Zespołem Caritas oraz wszystkimi ludźmi dobrej woli, którzy deklarują chęć niesienia pomocy. Dlatego tak bardzo liczymy na pomoc darczyńców oraz wolontariuszy. Zapraszamy wszystkich serdecznie do naszej siedziby przy ul. Rynek 12. W morzu potrzeb w naszej Gminie każde Serce jest przydatne!

Wszystkie osoby zaangażowane w działalność Fundacji nie pobierają wynagrodzenia - sprawują swoje funkcje charytatywnie.

- Papież wielokrotnie powtarzał: "Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, (...) czym dzieli się z innymi." Chcielibyśmy, aby ta nowo powstała i jedyna na terenie gminy fundacja świadczyła dobitnie, że słowa Jana Pawła II wśród Polaków, a szczególnie skawinian, są nadal żywe. Dlatego zapraszamy do współpracy i finansowego wsparcia rozpoczętego dzieła.

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Skawinie

51 8600 0002 0000 0097 9364 0001

 

Subkonto "dla Adasia" 56 8600 0002 0000 0097 9364 0008

Subkonto "dla Dominika" 29 8600 0002 0000 0097 9364 0009