Rada Fundacji

Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. W skład Rady wchodzą:WIESŁAW BLAK - Fundator; Prokurent w Scholz Polska Sp. z o.o.

ZYGMUNT CHMURA - Fundator; Członek Zarządu Scholz Polska Sp. z o.o.

ADAM NAJDER - Radny Rady Miejskiej w Skawinie;Burmistrz Miasta i Gminy Skawina w latach 2002-2014

ANNA WĄSOWICZ - Radna Rady Miejskiej w Skawinie

HONOROWI CZŁONKOWIE RADY FUNDACJI

Ks. Proboszcz EDWARD ĆMIEL - Proboszcz Parafii p.w. Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie

Ks. Proboszcz WŁODZIMIERZ  ŁUKOWICZ - Proboszcz Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Skawinie