Zarząd Fundacji

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. W skład Zarządu naszej Fundacji wchodzą:PREZES:

URSZULA WIĄCEK

WICEPREZES:

JÓZEFA RYBARCZYK

WICEPREZES:

ZDZISŁAW SAMBORSKI

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

ANNA MORAWSKA