Nakrętki dla Adasia

Kolejna  zbiórka nakrętek dla Adasia Śliwy z Jaśkowic zakończyła

się sukcesem .Ogromne podziękowania składamy❤️💚 :

Porębski Paweł za załadunek i transport

Szkoła Podstawowa nr 6 -koordynatorzy Agata Mikulec, Urszula Hynek.

Przedszkole niebieski miś

Parafianie  z Parafii Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie .

Wszystkim, którzy gromadzili i przekazywali nakrętki