Podziękowania za zbiórkę makulatury

Składamy podziękowania🫶 za zbiórkę makulatury dla Adasia z Jaśkowic. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tę akcję.
☘️Nauczyciele z Facimiecha
☘️Rodzice i dzieci z przedszkola z Facimiecha
☘️Rada Sołecka
☘️Zespół Placówek Oświatowych w Borku Szlacheckim
☘️Strażacy
☘️Małgorzata Sołtys
☘️Renata Osiecka
☘️Urszula Wiącek
☘️Dawid Młynarczyk
☘️Bartek Michałek
☘️Krzysztof Śliwa