Podsumowanie Dni Skawiny

Kochani, dziękujemy wszystkim serdecznie za wasz udział w Dniach Skawiny i za wsparcie Adasia!

Dziękujemy sponsorom i firmom: Melex, Skilledbike, Aeroprakt, e-Kidsplanet, KaaN Jaśkowice, cukiernia Suprajs, Cukiernia Zając, Butik u Kasi Jaśkowice, Drukarnia Zefirek.
Dziękujemy także wszystkim zaangażowanym: Fundacja Odzyskaj Nadzieję, Fundacja Dar Serca Skawina, Stowarzyszenie Jaśkowice Nasza Przyszłość, Stowarzyszenie „Równa Szansa”, Harcerze z 2SDH "JUTRZENKA" im. Zofii Florczak, uczniowie z Zespołu Szkół Katolickich, wolontariusze, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, OSP Jaśkowice, Galeria Dziecięca Skawina, wszystkim ludziom o dobrych sercach, uczestniczących w pomaganiu dla Adasia, kupującym, lajkującym , udostępniającym, osobom indywidualnym: Urszula Adamus, Małgorzata Stolarz, Angelika Adamus, Kasia Wolszczak, Sabina Sabuda, Elżbieta Młynarczyk, Anna Morawska, Barbara Młynarczyk, Marek Klimowski, Katarzyna Adamus i wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowania do Dni Skawiny. Jesteście niesamowici, niepokonani i wielkoduszni, oby dobro wróciło do Was ze zdwojoną siłą.

Podczas Dni Skawiny Zebrano kwotę 17 220 zł, która została wpłacona na konto Fundacja Dar Serca.