Aktualności

Kolejny rok działalności zatwierdzony

Rada Fundacji udzieliła Zarządowi absolutorium oraz jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2018 rok. W spotkaniu zabrakło tylko Księdza Proboszcza Edwarda Ćmiela oraz Pana Burmistrza Norberta Rzepisko.  Podczas posiedzenia omawiano między innymi obecne działania naszej Fundacji oraz plany na bieżący rok. 

Nakręć się na pomaganie …

Fundacja nadal prowadzi akcję charytatywno-ekologiczną zbiórki plastikowych zakrętek w przedszkolach i szkołach, które zgłosiły swój udział w tej akcji.

Do tego szczytnego dzieła pomocy dołączają również osoby prywatne.

Jedną z takich osób jest Pan Kazimierz Śliwa, mieszkaniec Krakowa, który angażuje swoich znajomych w zbiórkę, wspomagając nas w ten sposób w pozyskiwaniu znacznych ilości zakrętek.

Serdecznie dziękujemy Panu i jego przyjaciołom za bezinteresowną pomoc podopiecznym naszej fundacji.

Przypominamy, że fundusze uzyskane ze sprzedaży zakrętek są przeznaczone na sprzęt medyczny i rehabilitację Oskara - ucznia skawińskiej podstawówki.

 

Uwaga stypendyści

W dniu 29 stycznia będą wypłacane stypendia. Zapraszamy Was do biura Fundacji w godzinach 15:00-17:00. Warunkiem otrzymania stypendium będzie rozliczenie poniesionych wydatków. Prosimy o dostarczenie odpowiednich dokumentów.

Życzenia

Razem na Święta!

Pod takim hasłem MEN ogłosiło akcję  przedświątecznej zbiórki żywności  dla najbardziej potrzebujących osób. W naszej gminie na ten apel odpowiedziały 3 placówki oświatowe, które nawiązały kontakt z naszą Fundacją prosząc, aby zebrane produkty spożywcze oraz środki czystości trafiły do naszych podopiecznych. Należą do nich: Szkoła Podstawowa nr 6 w Skawinie, Szkoła Podstawowa w Krzęcinie oraz Przedszkole Samorządowe nr 6 w Skawinie oraz nasz wieloletni partner na którego pomoc  w tym przedświątecznym czasie możemy zawsze liczyć  tj. Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Skawinie. Zgłosiły się do nas również osoby prywatne chcące wśród swojej znajomych i przyjaciół zebrać pieniądze, aby przygotować "szlachetną paczkę" dla wybranej rodziny.

Dzięki  wielkiej wrażliwości i szlachetności wielu anonimowych darczyńców udało nam się obdarować, a tym samym uszczęśliwić 24 rodziny. Radość, łzy oraz słowa podziękowania usłyszane od nich potwierdzają, że "większa radość jest z dawania, aniżeli brania".

W imieniu Zarządu Fundacji oraz obdarowanych serdecznie dziękujemy za Państwa ofiarność i szczodrość, a wszystkim organizatorom dziękujemy  za trud i poświęcenie w sprawnym przeprowadzeniu tej akcji.

Uwaga