Pomoc dla pogorzelców

W listopadzie dwie rodziny ucierpiały wskutek pożarów, które poważnie zniszczyły domy w Pozowicach oraz w Paszkówce.

Rodziny uzyskały pomoc od sąsiadów znajomych parafii oraz MOPS-u. Również fundacja w znacznym stopniu pokryła wydatki związane z zakupieniem materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu zniszczonych domów. Za pośrednictwem Fundacyjna prośbę o finansowe wsparcie pogorzelców odpowiedziały firmy:

- Prec-Odlew Sp. z o.o. w Skawinie
- Pracownicy Instytutu Metali Nieżelaznych w Skawinie
- Sanitex E Sp. z o.o. w Skawinie

Wszystkim darczyńcom z całego serca dziękujemy za ofiarność i hojność oraz wrażliwość na potrzeby innych ludzi.

Osoby, które chcą udzielić pomocy ofiarą pożaru mogą to zrobić za pośrednictwem fundacji Dar Serca Skawina dokonując wpłaty na konto z dopiskiem „dla pogorzelców”.

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc w poniedziałki od 15:30 do 17:30 pod nr telefonu:
12 291 01 83