Kolejny rok działalności zatwierdzony

Rada Fundacji udzieliła Zarządowi absolutorium oraz jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2018 rok. W spotkaniu zabrakło tylko Księdza Proboszcza Edwarda Ćmiela oraz Pana Burmistrza Norberta Rzepisko.  Podczas posiedzenia omawiano między innymi obecne działania naszej Fundacji oraz plany na bieżący rok.