Nakręć się na pomaganie …

Fundacja nadal prowadzi akcję charytatywno-ekologiczną zbiórki plastikowych zakrętek w przedszkolach i szkołach, które zgłosiły swój udział w tej akcji.

Do tego szczytnego dzieła pomocy dołączają również osoby prywatne.

Jedną z takich osób jest Pan Kazimierz Śliwa, mieszkaniec Krakowa, który angażuje swoich znajomych w zbiórkę, wspomagając nas w ten sposób w pozyskiwaniu znacznych ilości zakrętek.

Serdecznie dziękujemy Panu i jego przyjaciołom za bezinteresowną pomoc podopiecznym naszej fundacji.

Przypominamy, że fundusze uzyskane ze sprzedaży zakrętek są przeznaczone na sprzęt medyczny i rehabilitację Oskara - ucznia skawińskiej podstawówki.